Volg (ISC)² NLSecurity professionals met een missie!

door Paul Oor

Zaterdagmiddag 13 januari was het ongebruikelijk druk op een industrieterrein in Geldermalsen! De oproep van het bestuur eind 2017 resulteerde in de komst van ruim 20 gepassioneerde security professionals die hun vrije zaterdagmiddag opgaven voor ons vak! En dan nog eens 20 andere vrijwilligers die vandaag niet aanwezig konden zijn en voor wie zeer binnenkort een vergelijkbare bijeenkomst wordt georganiseerd. Fantastische aantallen op een ledenbestand van ruim 500 leden in Nederland! (https://chapter.isc2.nl)

De eerste groep was te gast bij sponsor Snow, om samen met het bestuur plannen uit te werken voor de verdere groei van het (ISC)² Dutch Chapter. Niet alleen groei in ledenaantallen maar vooral groei in activiteiten die een bijdrage leveren aan interesse voor cybersecurity in onze digitaliserende samenleving. Voorzitter Henk Klöpping gaf een korte statusupdate van de status en hoopvolle ontwikkelingen rond het chapter. Het bestuur heeft de organisatie en roadmap gestructureerd en het aantal leden stijgt snel. Tijd dus voor uitbreiding van activiteiten en van de groep mensen die bereid is daar een bijdrage aan te leveren! Gelukkig bleek er al snel veel belangstelling voor (toekomstige) bestuursfuncties en ondersteuning van de commissies ‘sponsoring’, ‘evenementen’ en ‘communicatie en PR’.

Secretaris Mark Tissink introduceerde de doelstelling en de aanpak voor deze vrijwilligersmiddag, regelmatig ondersteund door medebestuurders Rosita, Eric en Otto. Er gebeurd in Nederland nog te weinig met informatievoorziening aan kinderen en ouderen. Denk aan de ‘Safe and Secure Online’-activiteiten van onze moederorganisatie (https://safeandsecureonline.org). Daarnaast moet cybersecurity meer aandacht krijgen in het middelbaar- en hoger onderwijs voor verschillende beroepsgroepen. Een mooie taak voor de aanwezige security professionals!

Na een voorstelronde kwamen in verschillende groepjes (communicatie, logistiek, inhoud, doelgroepen) al snel concrete plannen tot stand. Aan het eind van de middag stelden we allemaal vast dat we konden terugkijken op een ontspannen en productieve eerste vrijwilligersbijeenkomst. Het bestuur bespreekt later deze maand de resultaten en gebruikt deze ook als input voor de bijeenkomst met de tweede groep vrijwilligers. Na deze bijeenkomst worden de activiteiten gebundeld in een plan en kan het (ISC)² Dutch Chapter met 40 enthousiaste, gepassioneerde vrijwilligers een concrete bijdrage gaan leveren aan ons vakgebied en een veilige samenleving!